O produkcie

Czym jest DocWin?

Najprościej mówiąc DocWin to system do zarządzania dokumentami w firmie umieszony w chmurze obliczeniowej. System umożliwia błyskawiczną zamianę papierowego dokumentu na elektroniczny, automatycznie rozpoznając zawartą w nim treść, dodatkowo utworzy indeks umożliwiający późniejsze przeszukiwanie budowanych zasobów.
DocWin wspiera pracę grupową, umożliwia zarządzanie obiegiem dokumentów, automatycznye przydzielaniem zadań pracownikom (workflow) oraz przydzielanie uprawnień do plików. Dzięki DocWin nigdy więcej nie będziemy szukali umów, korespondencji, faktur czy innych dokumentów. Wszystko jest w uporządkowanej bibliotece, a każdy dokument możemy pobrać i zmieniać w dowolnym edytorze tekstowym. DocWin dostępny jest z każdego miejsca na świecie, wystarczy urządzenie z przeglądarką internetową.

Jak bardzo jest bezpieczny?

Dzięki zabezpieczaniu naszej witryny protokołem SSL mają Państwo gwarancję poufności danych. Protokół SSL stosowany jest w celu zabezpieczenia przesyłanych informacji przez łącza internetowe uniemożliwiając ich odczytanie przez nieautoryzowane osoby. Z tego samego rodzaju szyfrowania danych korzystają banki, korporacje oraz inne instytucje wymagające bezwzględnej poufności danych.
Wszystkie dane znajdujące się w systemie DocWin znajdują się na serwerach umieszczonych w profesjonalnym i nowoczesnym Data Center (niezależne źródła zasilania, systemy awaryjnego podtrzymania zasilania, automatyczne uruchomienie systemu w awaryjnym Data Center w przypadku katastrofy podstawowego).

Jakie daje korzyści?

  • Przechowywanie dokumentów cyfrowych (np. pdf, doc), jak i analogowych po ich zeskanowaniu (np. faktury, rachunki) w systemie dostępnym z każdego miejsca na świecie – wystarczy komputer i dostęp do internetu.
  • Konwersję dokumentów papierowych na formę cyfrową poprzez wykorzystanie technologii OCR, koniec z przepisywaniem dokumentów.
  • Przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów na podstawie ich treści, system automatycznie rozpozna treść na skanowanych dokumentach.
  • Opisywanie dokumentów za pomocą różnego rodzaju atrybutów i cech w celu ich usystematyzowania i ułatwienia dostępu.
  • Katalogowanie korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej.
  • Pobieranie dokumentów w dogodnym dla użytkownika formacie cyfrowym.
  • Obieg dokumentów pozwalający na przekazywanie ich pomiędzy pracownikami firmy.
  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do dokumentów i całych bibliotek

Czy DocWin jest „zielony”?

Tak, technologia, z której korzystamy, dba o środowisko. Serwery, z których korzystamy, zasilane są alternatywnymi źródłami energii.
Jeden centralny komputer zużywa mniej energii w przeliczeniu na jeden przetworzony dokument niż kilka innych wykonujących identyczne zadanie.
Wprowadzenie obiegu elektronicznego redukuje zużycie papieru, zwalniając np. z obowiązku tworzenia niepotrzebnych kopii.

Z jakich korzysta technologii?

Dwa główne filary to OCR i chmura obliczeniowa.
Technologia OCR pozwala wprowadzić dokument do komputera zamiast przepisywać tekst ręcznie.
Odczytuje tekst ze zeskanowanego dokumentu i zapisuje go w pliku (np. Worda) pozwalając na jego późniejszą edycję.
Odtworzony zostaje nie tylko tekst, ale również krój czcionek, formatowanie akapitów, przenoszone są elementy graficzne (ilustracje, wykresy).
Poprawność rozpoznawania przekracza 99,9%, a oszczędność czasu to około 30 minut na jednej stronie A4.

Chmura obliczeczniowa to architektura obsługująca programy użytkowników i przechowująca ich dane. Wszystko to odbywa się na wielu zdalnych serwerach.
Użytkownik u siebie widzi jedynie interfejs programu. Na komputerach użytkowników nie są gromadzone dane, lecz przez łącze internetowe
zapewniony jest do nich stały dostęp. Zaletami chmury są bezpieczeństwo danych (dzięki stosowaniu protokołów dostępu i programów
zabezpieczających), elastyczność, niski koszt (dzięki eliminacji kosztów inwestycyjnych i lepszemu wykorzystaniu mocy),
niezawodność (w wypadku awarii serwera, praca w płynny sposób przechodzi na pozostałe),
niezależność od własnego sprzętu i lokalizacji.