Czym jest DocWin

DocWin to uniwersalna platforma do przechowywania i przetwarzania dokumentów. Pozwala ona zarówno uzyskać szybki i prosty dostęp do dokumentów znajdujących się w firmie jak i zapewnia obsługę obiegu dokumentów.
Szczególnie wartą uwagi jest funkcja wyszukiwania pełno tekstowego, która pozwala przeszukiwać dokument nie tylko po jego opisie ale i zawartości. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich formatów dokumentów które można dodać do systemu czyli plików graficznych (JPG, PNG, TIFF) plików PDF oraz innych.
System pozwala również na konwersje miedzy formatami dzięki tej funkcjonalności możemy uzyskać z pliku
skanowanego lub faxu dokument w edytowalnym formacie na przykład program Word.
System zapewnia również mechanizmy pozwalające na ograniczenie dostępu do dokumentów dla poszczególnych
pracowników oraz działów w firmie. Gwarantuje to, że dostęp do dokumentów będą miały jedynie uprawnione osoby.