Czym jest OCR ?

21-12-2011

Zastosowanie technologii OCR (Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) pozwala uwolnić użytkownika komputera od żmudnej, odtwórczej pracy przy przepisywaniu tekstów. Wystarczy zeskanować dokument i przetworzyć, wykorzystując oprogramowanie OCR. Program typu FineReader odczytuje pismo drukowane na zeskanowanym dokumencie i zapisuje tekst w postaci pliku edytowalnego (np. w formacie Worda, RTF). Odtworzony zostaje nie tylko tekst, ale również krój czcionek, formatowanie akapitów, przenoszone są elementy graficzne (ilustracje, wykresy). Dzieje się to w tempie nieosiągalnym dla człowieka przepisującego teksty ręcznie. Konwersja jednej standardowej strony A4 (210×297 mm) trwa około minuty. Poprawność rozpoznawania przekracza 99,9% – co oznacza, że mniej niż jeden znak na 1000 rozpoznawany jest z błędem (to nieporównywalnie mniej, niż przy „wklepywaniu” tekstów ręcznie).
Każda przetworzona automatycznie strona to oszczędność około 30 minut. Oszczędność tym większa, że koszt jednostanowiskowej wersji programu OCR wynosi kilkaset złotych.
Jeszcze większym usprawnieniem jest wykorzystanie systemów informatycznych do pobierania danych z formularzy – dokumentów o ustalonym układzie graficznym (wzorze), zwykle wypełnianych ręcznie i przetwarzanych masowo. Znajdują tu zastosowanie szybkie skanery automatyczne oraz technologia ICR (Intelligent Character Recognition) pozwalająca odczytywać blokowe pismo ręczne. Skraca to czas wprowadzania danych z formularzy, eliminuje błędy oraz obniża koszty w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Automatyczne przetwarzanie dokumentów zdobywa coraz szersze zastosowania. Ilość przetwarzanych dokumentów sprawia, że system OCR staje się nie luksusem, lecz koniecznością we współczesnym biurze, a także i w zastosowaniu domowym.
Dla osób niewidomych OCR jest znakomitym narzędziem, dzięki któremu wszelkiego rodzaju druki, po zeskanowaniu i rozpoznaniu optycznym na tekst formatowalny, mogą być odczytywane przez programy udźwiękawiające (np. JAWS). To jest znakomita pomoc, umozliwiająca pracę, naukę, kontakt ze słowem drukowanym.